פסי שקעים 32A עם ניטור מקומי 0U להתקנה אנכית בחדרי שרתים