כבל מאריך ישראלי באורך כ-5מ'

6902005
ILP13/ILS15
ILP13/ILS15

כבל מאריך ישראלי באורך כ-5מ'

בחרו וריאציות מוצר על ידי הוספה לסל
יצרן
מק"ט
דגם
תיאור
מס. שקעים
צד א
צד ב
מתח
אורך כבל
צבע
זרם מקסימלי
הורדה
הוספה לסל
6902001
ILP13/ILP15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-1מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
1 מטר
לבן
16A
6902002
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-2 מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
2 מטר
לבן
16A
6902003
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-3מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
3 מטר
לבן
16A
6902004
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-4מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
4 מטר
לבן
16A
6902005
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-5מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
5 מטר
לבן
16A
6902006
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ6 מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
6 מטר
לבן
16A
6902007
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-7מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
7 מטר
לבן
16A
6902008
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-8מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
8 מטר
לבן
16A
6902009
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-10 מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
10 מטר
לבן
16A
6902010
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-15מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
15 מטר
לבן
16A
6902011
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-20מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
20 מטר
לבן
16A
6902012
ILP13/ILS15
כבל מאריך ישראלי באורך כ-25 מ'
1
תקע ישראלי תלת פיני
שקע ישראלי יצוק
230VAC
25 מטר
לבן
16A